skip to content »

tenpoint.ru

Melayu sexchatting

Melayu sexchatting-31

Van cultuur tot cultuur en van land tot land kan dat verschillen door de lokale opvattingen.

In het Nederlands strafrecht speelt dit al lang geen rol meer, maar in het echtscheidingsrecht kunnen de gevolgen van overspel wel van belang zijn, bijvoorbeeld voor de vraag of partneralimentatie verschuldigd is.Zo werd in Texas de sodomiewetgeving, voornamelijk gericht tegen homoseksueel geslachtsverkeer, pas in 2003 de facto teniet gedaan door een arrest van het Federaal Hooggerechtshof.Schennis van de goede smaak is in het Westen veelal niet meer strafbaar.Het geeft ook een definitie van seksuele uitbuiting en seksueel misbruik van kinderen, en het bepaalt dat de verdragslanden dit strafbaar stellen.Wat elk land zelf bepaalt is de leeftijd van seksuele meerderjarigheid; deze varieert in de lidstaten van 13 tot 17.In het Nederlands Wetboek van Strafrecht zijn van de hierboven genoemde zedendelicten de volgende het recentst opgenomen: regelt onder meer de inzet van een lokpuber (een virtuele creatie van een persoon die de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt), door wijziging van art. Overwogen wordt een herziening van de zedelijkheidswetgeving met het oog op samenhang, complexiteit en normstelling.

Het verdrag definieert kind als persoon jonger dan 18 jaar.

Bijvoorbeeld minderjarigen, verstandelijk gehandicapten of mensen die slapen of onder narcose zijn.

In een aantal westerse landen is of was er wetgeving omtrent zeden die meer gericht was op maatschappelijke aanvaarding.

Het genoemde oogmerk zou bijvoorbeeld kunnen blijken uit de inhoud van chat- en e-mailberichten.

Een handeling gericht op het verwezenlijken van de ontmoeting kan bijvoorbeeld zijn dat de dader zich begeeft naar de voor de ontmoeting afgesproken plek, of de ander van een routebeschrijving naar die plek voorziet; dit delict wordt grooming genoemd, pupil, e.d.

In landen waar men conservatiever is, al dan niet door religie, zijn zaken als echtbreuk, pornografie, en dergelijke soms strafbaar.