skip to content »

tenpoint.ru

Pagdating ng panahon movie filipino

pagdating ng panahon movie filipino-8

Hindi sagabal ang kapangitan para ikaw ay mahalin at magkakagusto o mahumaling sa iyo.

pagdating ng panahon movie filipino-87pagdating ng panahon movie filipino-55

Sa pag-ibig hindi lang tiyaga at sipag ang iyong puhunan, pati kapal ng mukha. Si Kapitan Kidlat nga ay dinadaan lahat sa kidlatan o bilis ng kamay, hehehe. Sense of touch and timing ang kailangan ang payo naman ni Mang Kulas. Kiliti, iyan ang matiyagang tinitiktikan ng mga kalalakihan kung nasaan ang weakness o kiliti ng isang babae.Pito ang kabanata ng tula, at kabilang dito ang “Talimhagang Paalam,” “Ang Libingan ni Lakhang Bayan,” “Watawat ng Kalayaan,” “Ang Mag-inang Bihag,” “Pangakong Mahigpit,” “Maligayang Kababalaghan,” at “Natupad ang Tipan.” May pambungad namang “Patungkol” na alay ng awtor sa kaniyang “bayang pinakaiibig.” Apat lamang ang pangunahing tauhan sa tula: una, si Raha Lakhang Bayan; ikalawa, si Samuel, ang banyagang kaibigang naging kaaway ni Lakhang Bayan; ikatlo, si Kalayaan, na esposa ni Lakhang Bayan; at si Mithi, na anak nina Lakhang Bayan at Kalayaan. Bago pa man dumating ang mga banyagang mananakop ay pinaghaharian ang kapuluan ni Raha Lakhang Bayan.Ang nasabing raha ay inilarawang “matapang,” “matalino,” “bantog,” “mayaman,” “dakila,” at “tagalog na wagas.” Payapa niyang napamahalaan ang bayan, at naging katuwang sina Kalayaan at Mithi.Kabayan Paano ba Kayo Nagligawan ng Inyong Minamahal?Sa may asawa man kayo o wala huwag ninyong sabihin na hindi po kayo nakipagligawan. Kung walang nanliligaw sa isang babae ibig sabihin may deperensiya siya.(Notice : May mga kuwento ng pag-ibig na serialized dito sa mga comments ang mababasa ninyo mula sa dalawang batikang kuwentista ng Pilipinas.

Baka madagdagan pa iyan dahil may ihinahanda rin ang isang pinagpipitaganan at magiting na manunulat mula sa Calauag.

Kahit anong hinhin ka pa kung matamis magsalita ang isang manliligaw, babagsak at babagksak ka rin.

Kasabihan nga sa atin, walang matimtimang birhen sa matiyagan manalangin.

Pero manong Joe may mga babae din na ang hinahanap ay ang dunong ng isang manliligaw, gustong-gusto nilang tumanggap ng mga love letters na nasusulat pa sa isang mamahaling papel na nilalagyan pa ng pabango noong araw.

Palagay ko dito experto si manong Joe sa pagpapabagsak ng mga matimtimang birhen sa pamamagitan ng love letters.

But what makes blogging there exciting is the tendency of men and women to be romantic and speak about their love exploits past, present, and future.